Cultureel & Museaal Projectbureau Van de Kerk is een projectbureau met vier kernactiviteiten: projectmanagement, marketingcommunicatie, fondsenwerving en advies van concept tot uitvoering voor culturele organisaties, musea, charitatieve instellingen en overheden. Door een landelijk netwerk is Arte Quattro breed en direct inzetbaar.

Overleg 
2018

fondsenwerving monumenten     
Arte Quattro werkt aan verschillende financieringstrajecten zoals de restauratie van een 17de eeuwse buitenplaats in Voorschoten,  monumentale kerken, allerlei molens en andere monumenten verspreid over het land. Tevens is Arte Quattro betrokken bij verbouwingen en herinrichtingen van musea en tal van culturele (inter) nationale culturele projecten.

Musea
Voor tal van grote en kleine musea werkt Arte Quattro in de luwte aan de financiering diverse projecten, zoals een verbouwing, restauratie en tentoonstellingen. Naast financiering van projecten doet Arte Quattro ook het projectmanagement of het interim management.

Niet alle opdrachtgevers staan vermeld
Meestal werkt Arte Quattro in de 'luwte', hierdoor zijn de meeste opdrachtgevers op deze site niet vermeld. Tevens is de site ivm uitbreiding in ontwikkeling.

Kogge Kampen is van de bodem van de IJssel
Voorafgaand aan opgraving van het scheepswrak heeft Arte Quattro een quick scan opgesteld van de mogelijkheden om de Kogge over 3 jaar te presenteren in Kampen.  

 

ikonenmuseum

2009 - 2018


Ikonenmuseum Kampen
In de afgelopen jaren heeft Arte Quattro voor diverse musea verspreid over het land werkzaamheden gedaan. Een van de musea is het Ikonenmuseum in Kampen. Het is gevestigd in het fraaie voormalige middeleeuwse Minderbroederklooster. Het museum organiseerde in een tentoonstelling waarbij met zeven internationale partners is samengewerkt.  Arte Quattro deed de fondsenwerving en adviseerde het museum over de strategie inzake de tentoonstelling. 

Kranenburgh, Bergen
Voor het vernieuwde museum deed Arte Quattro de projectbegeleiding en financiering van grote tentoonstellingen (circa 1.000 m2).
Het betrof de openingstentoonstelling 'Wonder', de buitenplaatstentoonstelling 'Inspiratie' en de tentoonstelling van Joost Zwagerman (overzicht van hedendaagse kunst). 

 

 

 

 

 

 

reinwardtacademie

2009 - 2012


Reinwardt Academie
Sinds 2009 werkt Arte Quattro samen met de vakdocenten op de Reinwardt Academie.                         

Het betreft het begeleiden van eerste en tweede jaars studenten bij het ontwikkelen van een tentoonstelling op locatie of bij opdrachtgevers in land.

Van januari - juli 2011 ontwikkelen tweede jaars studenten o.a. bij het Nationaal Luchtvaart Themapark Aviodrome en bij het Westfries Museum een tentoonstelling.  

In september 2011 wordt dit blok opnieuw tot 18 januari 2012 gehouden.                                    

19 januari 2012 was de presentatie van het ontwerp voor de tentoonstelling. 
 

hamelhuis

2009 - 2018
 

Kunstcollecties
Bureau Arte Quattro bemiddelt regelmatig (inter)nationaal tussen particulieren en musea inzake de verwerving van kunstwerken en andere objecten.

Ook laat Arte Quattro
op verzoek van de eigenaar de collectie eerst inventariseren.

In turn-key projecten werkt Arte Quattro samen met andere specialisten
(landelijk netwerk), hierdoor kunnen grote projecten gerealiseerd worden.

Tevens inventariseert Arte Quattro de kunstcollecties van gemeenten.
Deze hebben vaak zonder dat zij het weten, een rijke collectie
aan de muur hangen of in de kelder staan...

  

 
website developed by: Holleman R
website designed by: Atelier van GOG