advies

museum_opsterland

Gemeente Opsterland 

Periode: 2009 

Werkzaamheden voor: Berns MuseumManagement 

Opdracht: De gemeente Opsterland behoort met zestien dorpskernen tot een van de grote gemeenten qua grondoppervlak van Friesland en heeft een rijke cltuurhistorie. Berns MuseumManagement kreeg de opdracht om een quick scan en een SWOT-analyse te maken van de twee door de gemeente gesubsidieerde musea. 

Resultaat: Aan de hand van interviews, een inventarisatie van de beschikbare documenten stelde ik de rapportage op. Peter Berns en ik schreven samen de conclusies en aanbevelingen. De uitkomsten vormden de bouwstenen van het nieuwe museumbeleid dat op 9 november 2009 door gemeenteraad unaniem is goedgekeurd. 

Klik hier voor meer informatie www.opsterland.nl

 

lakenhal

Stedelijk Museum De Lakenhal 

Periode: 2008

Werkzaamheden voor: Berns MuseumManagement 

Opdracht: Peter Berns kreeg van de directie van De Lakenhal het verzoek om met het museum een nieuw toekomstplan op te stellen. Dit plan moest een passend antwoord geven op de vraag hoe de ambities van het museum en de stad het beste vorm gegeven kunnen worden en welke keuzes daarvoor noodzakelijk zijn. 

Resultaat: Voorafgaand aan het toekomstplan heb ik Peter Berns geassisteerd bij het opstellen van een quick scan van de huidige stand van zaken om vervolgens hem te helpen bij het tot stand brengen van het toekomstplan. Hierbij is het museum en de gemeente nauw betrokken.

Klik hier voor meer informatie www.lakenhal.nl

nieuw_mjc

Museum Jan Cunen

Periode: 2007

Werkzaamheden voor: Berns MuseumManagement

Opdracht: Door middel van een quick scan moest worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor herhuisvesting van Museum Jan Cunen in de fabriekshallen met sheddaken van de voormalige Tapijtfabriek Bergoss in het centrum van de stad. Aan de hand van enkele scenario's moest duidelijk worden gemaakt wat het museum op de nieuwe locatie zou kunnen gaan betekenen voor de stad en zijn inwoners en wat de investeringskosten daarvan zouden gaan worden.

Resultaat: Er is een quick scan gemaakt waarin de scenario’s zijn vertaald qua investering en exploitatiekosten. Ook is er een globaal programma van eisen  opgenomen en een schetsontwerp van architectenbureau Hendriks bna. Peter Berns heb ik geassisteerd bij het verzamelen van de gegevens, het schrijven de teksten, het begeleiden van de rapportage en de voorbereidingen van de presentatie aan het gemeentebestuur.
De rapportage is gemaakt in samenwerking met Barbara Pilipp van Atelier Van Gog.

Klik hier voor meer informatie www.museumjancunen.nl
oss.kliknieuws.nl

 

inrichting_mjc

Museum Jan Cunen

Periode: 2005

Werkzaamheden voor: Berns MuseumManagement

Opdracht: Op verzoek van de gemeente Oss werd het bedrijfsplan 2001 – 2005 van het Museum Jan Cunen geëvalueerd en werd er een update gemaakt voor 2005 – 2008.

Resultaat: Er is een evaluatierapport opgesteld met aanbevelingen voor het bedrijfsplan 2005 – 2008. Aan de hand van een inventarisatie en de resultaten heb ik Peter Berns ondersteund bij de evaluatie en het nieuwe beleidsplan.

Klik hier voor meer informatie www.museumjancunen.nl