fondsenwerving

houseofhumanity

Nederlandse Rode Kruis

Periode: vanaf 7 september 2009

Werkzaamheden voor: Berns MuseumManagement

Opdracht: In Den Haag is het Humanity House gerealiseerd, initiatiefnemer is het Nederlandse Rode Kruis. Berns MuseumManagement kreeg de opdracht de fondsenwerving te begeleiden.

Resultaat: Het Humanity House is in 2010 geopend, mede door gelden van verschillende fondsen.

Klik hier voor meer informatie www.humanityhouse.org

SMK

Stedelijk Museum Kampen

Periode: 2008

Werkzaamheden voor: Berns MuseumManagement

Opdracht: Het begeleiden van de fondsenwerving voor de multimediatour bij de nieuwe presentatie van het museum, een ontwerp van Kossmann De Jong. Het benodigde bedrag voor de tour bedroeg 240.000 euro. Hiervoor is een fondsenwervingstrategie opgesteld, zijn er contacten met diverse cultuurfondsen gelegd en  aanvragen gedaan. Daarnaast is geadviseerd over de sponsorwerving bij het bedrijfsleven waarvoor sponsorpakketten zijn samengesteld.

Resultaat: Binnen 6 maanden is het benodigde bedrag bij elkaar gebracht.
In samenspraak met Peter Berns is dit traject door mij opgezet en uitgevoerd.

Klik hier voor meer informatie www.stedelijkemuseakampen.nl

moluksebarak

Nederlands Openluchtmuseum

Periode: 2002

Werkzaamheden voor: Berns MuseumManagement

Opdracht: het werven van gelden bij cultuurfondsen, overheden en bedrijven om zo de verplaatsing van een Molukse barak naar het Nederlands Openlucht museum mogelijk te maken. De totale kosten, inclusief restauratie, inrichting en 5 jaar exploitatie bedroegen 1 miljoen euro.

Resultaat: Binnen een jaar is het bedrag verworven. Mijn aandeel was vooral gericht op het opzetten en onderhouden van een ambassadeurs netwerk in de Molukse gemeenschap en het verkrijgen van gelden bij circa 40 gemeenten waar een Molukse gemeenschap is.

Klik hier voor meer informatie www.openluchtmuseum.nl