advies

 

 Liemerse Musea

Periode: september 2011 - januari 2012

Opdracht: Als gevolg van de bezuinigingen op kunst en cultuur door de Liemerse gemeenten (Wehl, Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar, bijelkaar zo'n 100.000 inwoners) was onderzoek gewenst naar de positie van het museum en de meerwaarde (maatschappelijk, toeristisch en economisch) voor de gemeenten en de verschillende beleidsgebieden.

Verschillende portefeuillehouders hadden te kennen gegeven vanaf 1 januari 2012 10% te korten op de structurele instandhoudingsubsidie. Het is echter volgens de andere portefeuillehouders niet uitgesloten dat zij hetzelfde per 1 januari 2013 zouden doen.

Hierdoor heeft het museumbestuur in 2012 de gelegenheid de programmering om te buigen en qua werkwijze te transformeren tot een cultureel ondernemer op de culturele en toeristische Liemerse markt. De korting vraagt om herijking van het bestaande beleid en een andere werkwijze.

Resultaat: Voorafgaand aan de rapportage zijn alle betrokkenen geinterviewd, vervolgens is een 0-meting opgesteld waarbij de Nationale Museumnorm de leidraad was. Aan de hand van de ontwikkelingen in het veld op cultureel en toeristisch gebied zijn aanbevelingen opgesteld.

Op basis van het onderzoek is een beleidsplan opgesteld dat wordt gedragen en momenteel wordt uitgevoerd. Tevens werkt het museum meer als 'cultureel ondernemer' en is het meer zichtbaar in de Liemerse gemeenten.

Klik hier voor meer informatie www.liemersmuseum.nl

 

 

 Begeleiding van een bruikleen en schenking aan een museum 

Periode: september - november 2010

Opdracht: Schenking bij testament aan musea staat meer dan ooit in de belangstelling en voltrekt zich meestal aan het zicht van de media.

Op verzoek van een particulier heeft Arte Quattro de begeleiding gedaan van een substantiele schenking van werken van een bekende kunstenaar aan een museum.

Resultaat: Arte Quattro heeft de particulier geadviseerd, contact met de directie van het museum opgenomen en daarin bemiddeld. Afgesproken is dat de collectie bij overlijden worden geschonken.

Klik hier voor meer informatie, informatie is vertrouwelijk. 

 

 

 Stedelijk Museum Vianen

Periode: april 2010 - januari 2011


Opdracht: In het kader van bezuinigingen op kunst en cultuur door de gemeente Vianen was onderzoek gewenst naar de gevolgen voor het Stedelijk Museum Vianen en welke mogelijkheden het museum heeft om hiermee om te kunnen gaan.

Het onderzoekt diende als opmaat voor het nieuwe beleidsplan.

Resultaat: In opdracht van het museumbestuur is een quick scan van de organisatie (huisvesting, financien, stakeholders, beheer/behoud, communicatie, edcuatie, etc.) opgesteld. In het plan is rekening gehouden met een aantal realiseerbare toekomst scenario's. 

Bij het beleidsplan is Arte Quattro tevens betrokken geweest.  

Tevens is het museum meer naar buiten toe gaan werken, trekt het een breder publiek, heeft meer focus en dat zorgt voor meer draagvlak bij gemeente en sponsors.

Klik hier voor meer informatie www.stedelijkmuseumvianen.nl

 

 

 Binnenkort is van de genoemde projecten de informatie opgenomen, geldt ook voor de fondsenwerving en sponsoring

Periode:

Opdracht:

Resultaat:

Klik hier voor meer informatie