fondsenwerving

 

 90-jarig jubileum Leidse Amateur Fotografen Vereniging

Periode: sinds juni 2012

Functie: sponsor- en fondsenwerver (o.a. als sponsor van het 90-jarig jubileum)

Opdracht: De afgelopen 90 jaar heeft de vereniging zich belangenloos ingezet voor de stad en haar inwoners tijdens manifestaties op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.

Ter gelegenheid van het jubileum worden vier tentoonstellingen in de openbare ruimte (Stadshuisplein, Hooglandsekerkgracht- en plein) en op locatie (RAP architectuurcentrum en LUMC Poortgebouw) georganiseerd, tevens worden twee publicaties uitgegeven.

Resultaat: Een groot aantal regionale fondsen en bedrijven is benaderd. De reacties zijn positief.
Van oktober t/m december 2012 zijn de tentoonstellingen op verschillende locaties in Leiden te zien.


Klik hier voor meer informatie www.lafv.nl

 

 Restauratie 17de eeuwse Buitenplaats 

Periode: sinds juni 2012

Functie: adviseur fondsenwerving

Opdracht: Een historische buitenplaats in Voorschoten wordt de komende tijd gerestaureerd.
Arte Quattro werkt samen met het bestuur aan de voorbereiding (toekomstplan mede opstellen, etc.)
en doet de fondsenwerving.

Resultaat: Het toekomstplan wordt vorm en inhoud gegeven, vervolgens afgestemd met financiers, waarna de aanvraag wordt ingediend.

Klik hier voor meer informatie, wordt op aanvraag gegeven. 

 

 Museum Geelvinck Hinlopen Huis

Periode: sinds juni 2012

Functie: fondsenwerver

Opdracht: Het Geelvinck Hinlopen Huis in Amsterdam, een stadspaleis uit 1687 aan de Keizersgracht, biedt een gevarieerd aanbod van tentoonstellingen en activiteiten aan een breed (inter)nationaal publiek. De organisatie wordt voornamelijk gedragen door een kleine professionele staf en door vrijwilligers, zij ontvangt geen structurele subsidie van de overheid. Al 20 jaar werkt het museum op basis van cultureel ondernemerschap.

Het Geelvinck Hinlopen Huis wil zich positioneren als laagdrempelig platform voor (urbane) leefcultuur. Voor dit en komende jaar staat een groot aantal activiteiten, tentoonstellingen en educatieprojecten op het programma. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende regionale en (inter)nationale partners. Het programma heeft enerzijds tot doel invulling aan de filosofie van het museum en anderzijds om een breed pallet van geinteresseerden doelgroepen op een verrassende manier kennis te laten maken met het museum en het cultureel erfgoed.


Resultaat: Voor verschillende projecten worden gelden geworven, waaronder de herinrichting.

Klik hier voor meer informatie www.geelvinck.nl